Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše soukromí a zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. 

Při registraci zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. 

Během doby Vašeho užívání shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám. 

Naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. 

Používáním našich internetových obchodů a užíváním jejich služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v obchodních podmínkách a jsou v souladu se zákonem.

Další informace naleznete zde: 

Obbchodní podmínky: 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Váš tým nákupní galerie SoEasy.cz